Ban hành Mẫu HSMT dịch vụ phi tư vấn

(BĐT) - Ngày 29/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu (HSMT) dịch vụ phi tư vấn (TT14).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

TT14 gồm 4 điều kèm theo Mẫu HSMT dịch vụ phi tư vấn áp dụng cho gói thầu có giá dưới 10 tỷ đồng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.

Việc Bộ KH&ĐT ban hành TT14 kèm theo Mẫu HSMT dịch vụ phi tư vấn sẽ khắc phục những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình lập HSMT dịch vụ phi tư vấn trong thời gian qua. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn là gói thầu mới được quy định tại Luật Đấu thầu 2013 và chưa có Mẫu chuẩn được ban hành nên các đơn vị gặp lúng túng khi lập HSMT. Do đó, việc ban hành Thông tư sẽ tạo điều kiện tốt cho các chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc lập, thẩm định, phê duyệt HSMT và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn, tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu, đồng thời góp phần cải cách thủ tục hành chính trong đấu thầu.

TT14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2016. Toàn bộ nội dung của Thông tư và Mẫu HSMT dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm theo được đăng tải trên trang web: muasamcong.mpi.gov.vn.

Ngô Chi Linh