Bên mời thầu cần biết (ngày 7/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 7/8/2013)

28/08/2014 - 03:15
Ngày 06/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 122 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 112 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 9/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 9/1/2014)

28/08/2014 - 01:33
Ngày 08/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 98 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 96 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/01/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/12/2013)

28/08/2014 - 00:38
Ngày 16/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 154 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/12/2013); 4 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 31/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 31/7/2013)

27/08/2014 - 23:56
Ngày 30/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 144 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 138 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/7/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 22/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 22/3/2013)

27/08/2014 - 14:31
Ngày 21/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 116 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 111 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/3/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 15/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/3/2013)

27/08/2014 - 09:17
Ngày 14/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 126 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 115 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/3/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/10/2013)

27/08/2014 - 09:13
Ngày 09/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 208 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 204 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
“Ém” thông tin, nhiều kiểm toán viên bị đình chỉ có thời hạn

“Ém” thông tin, nhiều kiểm toán viên bị đình chỉ có thời hạn

27/08/2014 - 08:55
Ngày 6-1, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) đã công bố quyết định đình chỉ có thời hạn tư cách được chấp thuận của ba kiểm toán viên (KTV) gồm: KTV Nguyễn Hồng Quang của Công ty TNHH BDO VN, KTV Nguyễn Phương Lan Anh của Công ty kiểm toán Mỹ AA và KTV Nguyễn Thị Phấn của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
“Ém” thông tin, nhiều kiểm toán viên bị đình chỉ có thời hạn

“Ém” thông tin, nhiều kiểm toán viên bị đình chỉ có thời hạn

27/08/2014 - 08:55
Ngày 6-1, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) đã công bố quyết định đình chỉ có thời hạn tư cách được chấp thuận của ba kiểm toán viên (KTV) gồm: KTV Nguyễn Hồng Quang của Công ty TNHH BDO VN, KTV Nguyễn Phương Lan Anh của Công ty kiểm toán Mỹ AA và KTV Nguyễn Thị Phấn của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
Bên mời thầu cần biết (ngày 9/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 9/10/2013)

27/08/2014 - 08:53
Ngày 08/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 152 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 03/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 03/4/2013)

27/08/2014 - 02:49
Ngày 02/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 145 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 140 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/4/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/6/2013)

27/08/2014 - 02:19
Ngày 14/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 159 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 150 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/6/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 5/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 5/9/2013)

26/08/2014 - 19:05
Ngày 04/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 173 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/9/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
 Nhà thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

26/08/2014 - 12:23
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 28/11/2012 là 204 gói. Trong đó, xây lắp: 30 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 174 gói
Bên mời thầu cần biết (ngày 4/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 4/4/2014)

25/08/2014 - 20:10
Ngày 03/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 213 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 211 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Sử dụng giảm giá trong thanh toán hợp đồng

Sử dụng giảm giá trong thanh toán hợp đồng

11/06/2014 - 09:27
Hỏi: Xin được hỏi một tình huống như sau: Chúng tôi có một gói thầu xây lắp với hình thức hợp đồng được duyệt trong kế hoạch đấu thầu (KHĐT) là theo đơn giá điều chỉnh. Khi dự thầu trong hồ sơ dự thầu (HSDT), nhà thầu có thư giảm giá 1% và được trúng thầu.
Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu

Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu

24/05/2013 - 07:57
Hỏi: Gói thầu: “Cung cấp 01 cẩu bánh xích; bộ gầu đào tường vây, cọc barriete (đồng bộ)” do Công ty đầu tư Xây lắp và thương mại Y làm chủ đầu tư được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Hồ sơ mời thầu (HSMT) của gói thầu yêu cầu “thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu (HSDT) là 30 ngày, kể từ ngày đóng thầu”.