Bên mời thầu cần biết (ngày 27/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/11/2013)

28/08/2014 - 12:19
Ngày 26/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 161 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 156 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/11/2013); 5 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 18/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 18/6/2013)

28/08/2014 - 11:26
Ngày 17/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 189 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/6/2013); 14 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/10/2013)

28/08/2014 - 07:21
Ngày 10/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 164 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 155 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/10/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/6/2013)

28/08/2014 - 07:09
Ngày 18/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 221 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 207 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/6/2013); 14 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Sáng 1-1-2012, giá gas tăng thêm 24.000 đồng/bình

Sáng 1-1-2012, giá gas tăng thêm 24.000 đồng/bình

28/08/2014 - 06:29
Một số doanh nghiệp gas tại TP.HCM cho biết giá gas bán lẻ trong tháng 1-2012 sẽ tăng mạnh ở mức 24.000 đồng/bình 12kg do giá gas nhập khẩu tháng đầu năm tăng 85 USD/tấn (ở mức 880 USD/tấn) so với tháng trước đó.
Bên mời thầu cần biết (ngày 03/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 03/6/2013)

28/08/2014 - 06:21
Ngày 31/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 138 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 133 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/6/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 7/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 7/8/2013)

28/08/2014 - 03:15
Ngày 06/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 122 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 112 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 9/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 9/1/2014)

28/08/2014 - 01:33
Ngày 08/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 98 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 96 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/01/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/12/2013)

28/08/2014 - 00:38
Ngày 16/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 154 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/12/2013); 4 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 31/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 31/7/2013)

27/08/2014 - 23:56
Ngày 30/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 144 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 138 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 31/7/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 22/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 22/3/2013)

27/08/2014 - 14:31
Ngày 21/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 116 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 111 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/3/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 15/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/3/2013)

27/08/2014 - 09:17
Ngày 14/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 126 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 115 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/3/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/10/2013)

27/08/2014 - 09:13
Ngày 09/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 208 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 204 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
“Ém” thông tin, nhiều kiểm toán viên bị đình chỉ có thời hạn

“Ém” thông tin, nhiều kiểm toán viên bị đình chỉ có thời hạn

27/08/2014 - 08:55
Ngày 6-1, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) đã công bố quyết định đình chỉ có thời hạn tư cách được chấp thuận của ba kiểm toán viên (KTV) gồm: KTV Nguyễn Hồng Quang của Công ty TNHH BDO VN, KTV Nguyễn Phương Lan Anh của Công ty kiểm toán Mỹ AA và KTV Nguyễn Thị Phấn của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
“Ém” thông tin, nhiều kiểm toán viên bị đình chỉ có thời hạn

“Ém” thông tin, nhiều kiểm toán viên bị đình chỉ có thời hạn

27/08/2014 - 08:55
Ngày 6-1, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) đã công bố quyết định đình chỉ có thời hạn tư cách được chấp thuận của ba kiểm toán viên (KTV) gồm: KTV Nguyễn Hồng Quang của Công ty TNHH BDO VN, KTV Nguyễn Phương Lan Anh của Công ty kiểm toán Mỹ AA và KTV Nguyễn Thị Phấn của Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
Bên mời thầu cần biết (ngày 9/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 9/10/2013)

27/08/2014 - 08:53
Ngày 08/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 152 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 03/4/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 03/4/2013)

27/08/2014 - 02:49
Ngày 02/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 145 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 140 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/4/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/6/2013)

27/08/2014 - 02:19
Ngày 14/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 159 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 150 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/6/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 5/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 5/9/2013)

26/08/2014 - 19:05
Ngày 04/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 173 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/9/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
 Nhà thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

Nhà thầu cần biết (ngày 28/11/2012)

26/08/2014 - 12:23
Tổng số gói thầu (GT) thông báo mời thầu (TBMT) trong ngày 28/11/2012 là 204 gói. Trong đó, xây lắp: 30 gói, mua sắm hàng hóa và tư vấn: 174 gói