Bên mời thầu cần biết (ngày 10/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/12/2013)

01/09/2014 - 11:33
Ngày 09/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 171 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/12/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/3/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/3/2014)

01/09/2014 - 11:30
Ngày 19/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 106 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 104 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/3/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 24/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 24/10/2013)

01/09/2014 - 11:24
Ngày 23/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 166 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 24/10/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 01/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 01/3/2013)

01/09/2014 - 11:17
Ngày 28/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 126 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 116 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/3/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/12/2012)

01/09/2014 - 10:52
Ngày 18/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 226 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 191 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/12/2012); 35 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/02/2013)

01/09/2014 - 10:44
Ngày 19/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 140 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/02/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Đề xuất xây dựng cảng Bến Đình bằng nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo

Đề xuất xây dựng cảng Bến Đình bằng nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo

01/09/2014 - 10:40
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình đề nghị các Bộ ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Biển Đông - Hải đảo xem xét cho phép bổ sung dự án Cảng Bến Đình thuộc huyện đảo Lý Sơn vào danh mục dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình và bố trí 75 tỷ đồng để thực hiện đầu tư Dự án trong năm 2012.
Đề xuất xây dựng cảng Bến Đình bằng nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo

Đề xuất xây dựng cảng Bến Đình bằng nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo

01/09/2014 - 10:40
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình đề nghị các Bộ ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Biển Đông - Hải đảo xem xét cho phép bổ sung dự án Cảng Bến Đình thuộc huyện đảo Lý Sơn vào danh mục dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình và bố trí 75 tỷ đồng để thực hiện đầu tư Dự án trong năm 2012.
Đề xuất xây dựng cảng Bến Đình bằng nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo

Đề xuất xây dựng cảng Bến Đình bằng nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo

01/09/2014 - 10:40
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình đề nghị các Bộ ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Biển Đông - Hải đảo xem xét cho phép bổ sung dự án Cảng Bến Đình thuộc huyện đảo Lý Sơn vào danh mục dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình và bố trí 75 tỷ đồng để thực hiện đầu tư Dự án trong năm 2012.
Đề xuất xây dựng cảng Bến Đình bằng nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo

Đề xuất xây dựng cảng Bến Đình bằng nguồn vốn Chương trình Biển Đông - Hải đảo

01/09/2014 - 10:40
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình đề nghị các Bộ ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Biển Đông - Hải đảo xem xét cho phép bổ sung dự án Cảng Bến Đình thuộc huyện đảo Lý Sơn vào danh mục dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình và bố trí 75 tỷ đồng để thực hiện đầu tư Dự án trong năm 2012.
Bên mời thầu cần biết (ngày 23/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 23/4/2014)

01/09/2014 - 10:14
Ngày 22/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 172 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/4/2014); 6 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 14/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 14/3/2013)

01/09/2014 - 09:53
Ngày 13/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 112 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 8 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/3/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 6/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 6/12/2013)

01/09/2014 - 09:42
Ngày 05/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 156 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/12/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
TP.HCM đề nghị rà soát chấm điểm năng lực nhà thầu

TP.HCM đề nghị rà soát chấm điểm năng lực nhà thầu

01/09/2014 - 09:41
UBND TP.HCM vừa giao các Sở, ngành chức năng đề xuất các biện pháp chế tài với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế - giám sát, nhà thầu thi công (kể cả đối với các cơ quan quản lý nhà nước được giao thẩm quyền thẩm định, phê duyệt) không tuân thủ quy định.