Bên mời thầu cần biết (ngày 08/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 08/01/2013)

01/09/2014 - 19:29
Ngày 07/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 107 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 98 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/01/2013); 9 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 3/3/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 3/3/2014)

01/09/2014 - 18:45
Ngày 28/02/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 140 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 133 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/3/2014); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Đấu thầu cung cấp dịch vụ đối với cơ sở dạy nghề công lập

Đấu thầu cung cấp dịch vụ đối với cơ sở dạy nghề công lập

01/09/2014 - 18:33
Đó là một trong những đề xuất của Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tại Hội thảo “Doanh nghiệp xã hội: từ thực tiễn đến chính sách” diễn ra sáng ngày 15/10, do CIEM phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức.
Cần có sơ kết đánh giá về phân cấp trong đấu thầu

Cần có sơ kết đánh giá về phân cấp trong đấu thầu

01/09/2014 - 18:09
Đây là kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM liên quan đến việc thực hiện quy định phân cấp trong đấu thầu hiện hành. Theo Sở KH&ĐT TP.HCM, phân cấp mạnh giúp chủ đầu tư chủ động hơn trong việc thực hiện và quyết định các nội dung của quá trình đấu thầu...
Bên mời thầu cần biết (ngày 24/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 24/6/2013)

01/09/2014 - 17:49
Trong 3 ngày (từ 19/6 đến 21/6/2013), Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 465 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 443 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 24/6/2013); 22 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 01/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 01/7/2013)

01/09/2014 - 17:47
Ngày 28/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 118 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 108 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/7/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 30/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 30/12/2013)

01/09/2014 - 17:34
Ngày 27/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 80 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 72 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/12/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 16/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 16/5/2014)

01/09/2014 - 17:07
Ngày 15/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 161 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 158 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/5/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Đánh giá về thực tế phân cấp trong đấu thầu tại Hải Phòng

Đánh giá về thực tế phân cấp trong đấu thầu tại Hải Phòng

01/09/2014 - 16:59
Theo UBND TP. Hải Phòng, việc phân cấp cho các chủ đầu tư có thẩm quyền quyết định nhiều nội dung trong đấu thầu đã góp phần cải cách thủ tục hành chính; tăng tính chủ động, linh hoạt cho chủ đầu tư; giảm cấp trình duyệt trong quá trình lựa chọn nhà thầu nên thời gian lựa chọn nhà thầu được rút ngắn đáng kể.
Thảo luận để hoàn thiện Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Thảo luận để hoàn thiện Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

01/09/2014 - 16:43
Thảo luận và trao đổi nhằm xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) là nội dung Chương trình làm việc giữa chuyên gia tư vấn quốc tế - Giáo sư Peter Trepte và Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan diễn ra từ ngày 9 - 14/1, tại Hà Nội.
Bên mời thầu cần biết (ngày 27/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 27/5/2014)

01/09/2014 - 16:42
Ngày 26/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 164 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 162 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 27/5/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 6/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 6/1/2014)

01/09/2014 - 16:36
Ngày 03/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 84 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 79 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/01/2014); 5 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Hiệu quả và minh bạch  khi đấu thầu qua mạng

Hiệu quả và minh bạch khi đấu thầu qua mạng

01/09/2014 - 16:27
Cuối tuần qua, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - KH&ĐT), 150 đại biểu là đại diện của các cơ quan Bộ, ban, ngành, địa phương; tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp…
Bên mời thầu cần biết (ngày 15/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/8/2013)

01/09/2014 - 16:27
Ngày 14/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 145 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 141 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/8/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 15/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/5/2013)

01/09/2014 - 15:39
Ngày 14/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 169 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 162 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/5/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.