6 nhà thầu trúng sơ tuyển tư vấn Dự án cấp thoát nước tại Quảng Nam

(BĐT) - Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam, sau khi sơ tuyển, có 6 nhà thầu liên danh đã trúng sơ tuyển Gói thầu Tư vấn giám sát và quản lý hợp đồng Dự án Cấp nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc và Tam Hiệp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

6 nhà thầu này đều là các nhà thầu liên danh, bao gồm: Liên danh Eptisa Servicios De Ingenieria S.L (Tây Ban Nha, đứng đầu liên danh) - Eptisa Philippines Inc (Philippines); Liên danh Yooshin Engineering Corporation (Hàn Quốc, đứng đầu liên danh) - Vietnam Water, Sanitation and Environment Joint Stock Company (Việt Nam) - Chodai & Kiso - Jiban Vietnam Co., Ltd. (Việt Nam); Liên danh Haskoning DHV Vietnam Co., Ltd. (Việt Nam, đứng đầu liên danh) - Haskoning DHV Nederland B.V Hà Lan - Dong Duong Environment Resources Development Joint Stock Company (Việt Nam, tư vấn phụ); Liên danh WAPCOS Limited (Ấn Độ, đứng đầu liên danh) - Vietnam NewsTech Investment Construction and Trading Joint Stock Company (NewsTech., JSC, Việt Nam); Liên danh Exp. International Services Inc. (Canada, đứng đầu liên danh) - The Reprentative Office of Exp. International in Ho Chi Minh City (văn phòng đại diện, Việt Nam); Liên danh International Engineering Consultant Joint Stock Company (INTECT) (Việt Nam, đứng đầu liên danh) - SWS Consulting Engineering S.r.l (Italy).

Theo một cán bộ phụ trách công tác đấu thầu của Ban Quản lý dự án, 6 nhà thầu này được lựa chọn từ 14 nhà thầu nộp thư quan tâm ban đầu. Hiện Chủ đầu tư đã thông báo tới các nhà thầu lọt qua bước sơ tuyển vào danh sách ngắn và trong thời hạn 35 ngày sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu.

Dự án Cấp nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc và Tam Hiệp sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á.      

Trần Nam