Theo Thông tư 15/2022, kể từ 21/5 việc đăng ký, cấp biển số xe sẽ do 4 cơ quan thực hiện, gồm: Cục CSGT, Phòng CSGT, Công an cấp huyện và Công an cấp xã.
4 cơ quan đăng ký, cấp biển số xe từ ngày 21/5 ảnh 1