Quốc hội dành 10,5 ngày để kiện toàn công tác nhân sự

(BĐT) - Cuối tuần qua, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Họp báo Công bố dự kiến chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Họp báo công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 11. Ảnh: Lê Tiên
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì Họp báo công bố chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 11. Ảnh: Lê Tiên

Theo ông Lê Minh Thông, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Kỳ họp thứ 11 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành khoảng 4 ngày cho công tác xây dựng pháp luật với việc thảo luận, xem xét, thông qua 7 dự án Luật; dành 4,5 ngày để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như: xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020…

Đặc biệt, tại Kỳ họp này, Quốc hội dành tới 10,5 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bộ Chính trị đã xem xét cẩn trọng cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc và thống nhất cao là cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Bộ Chính trị đề nghị Trung ương cho thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.               

H. Bình - L. Xuân

Tin liên quan