Danh mục ngành nghề có điều kiện được đề cử quy định pháp luật tốt

(BĐT) - Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Điều 6, 7 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư năm 2014 là 1/30 quy định pháp luật được đề cử tốt theo Báo cáo tổng hợp Cuộc bình chọn quy định pháp luật năm 2016 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố.
 
Danh mục ngành nghề cấm đầu tư KD, ngành nghề KD có điều kiện  là 1/30 quy định pháp luật được đề cử tốt theo Báo cáo tổng hợp Cuộc bình chọn quy định pháp luật năm 2016 vừa được VCCI công bố. Ảnh: Tường Lâm
Danh mục ngành nghề cấm đầu tư KD, ngành nghề KD có điều kiện là 1/30 quy định pháp luật được đề cử tốt theo Báo cáo tổng hợp Cuộc bình chọn quy định pháp luật năm 2016 vừa được VCCI công bố. Ảnh: Tường Lâm

Sở dĩ quy định trên nhận được đề cử tốt trong Báo cáo, theo ông Đậu Anh Tuấn – Trưởng ban Pháp chế của VCCI, quy định này đã đáp ứng được các tiêu chí về sự cần thiết, tính minh bạch, tính hợp lý, khả thi, quyền tự do kinh doanh.

Cụ thể, về sự cần thiết, quy định này đã góp phần giải quyết được tình trạng bán hành không được kiểm soát các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời hạn chế việc tạo rào cản gia nhập thị trường, từ đó làm giảm cạnh tranh, giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xét theo tính minh bạch, quy định này đã tập hợp, thống kê tất cả các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hiện hành ở nước ta. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư nhận diện được các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để quyết định các hoạt động đầu tư kinh doanh, đồng thời kiểm soát tình phù hợp của việc ban hành các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc đưa ra Danh mục thay vì một quy định chung chung đã giúp cân bằng giữa quyền tự do kinh doanh và nhu cầu quản lý của Nhà nước trong các lĩnh vực cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích công cộng. Thực tế, từ khi có Danh mục này, kiểm soát việc ban hành các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trở nên dễ dàng hơn, rất nhiều “ý định” ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp ở điểm, doanh nghiệp sẽ được tự do kinh doanh các ngành nghề không có trong các Danh mục này mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện nào.

Ngoài ra, trong số 30 đề cử quy định pháp luật tốt liên quan đến đầu tư kinh doanh, Báo cáo cũng đưa ra một số quy định tiêu biểu khác của Luật Đầu tư năm 2014 và các văn bản hướng dẫn như: nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện bất kỳ thủ tục đầu tư nào trừ trường hợp đầu tư vào các dự án phải được chấp thuận thủ tục đầu tư; nguyên tắc áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài; nhà đầu tư nước ngoài được mua ít hơn 51% cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh không có điều kiện mà không phải thực hiện thủ tục đăng ký.

Thanh Tú