Công bố kết quả bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 – 2020

(BĐT) - Hôm nay (ngày 25/7), Quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2020 thông qua hệ thống biểu quyết điện tử. Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Ông Trần Đại Quang là nhân sự duy nhất được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước. Ảnh: Nhật Bắc
Ông Trần Đại Quang là nhân sự duy nhất được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước. Ảnh: Nhật Bắc

Trong phiên họp buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình của UBTVQH về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Chiều cùng ngày, UBTVQH báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2020. Cuối phiên họp ngày 25/7, Quốc hội bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Theo Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ông Trần Đại Quang là nhân sự duy nhất được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước.

Tiếp sau Lễ tuyên thệ, theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và thảo luận tại Đoàn về nội dung này. Đồng thời, Quốc hội cũng thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 theo Tờ trình của UBTVQH.

Theo Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ngày mai (26/7), Quốc hội tiếp tục tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ, bầu Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở danh sách giới thiệu nhân sự của Chủ tịch nước.         

Thanh Tú

Tin liên quan