#bầu Chủ tịch nước
Ông Trần Đại Quang là nhân sự duy nhất được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước. Ảnh: Nhật Bắc

Công bố kết quả bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 – 2020

(BĐT) - Hôm nay (ngày 25/7), Quốc hội công bố kết quả kiểm phiếu, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2020 thông qua hệ thống biểu quyết điện tử. Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức.