Chính phủ cho ý kiến về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

(BĐT) - Ngày 16/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng thể chế. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng thể chế. Ảnh: Hiếu Nguyễn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng thể chế. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Tại Phiên họp, các thành viên Chính phủ đã đóng góp nhiều ý kiến về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), trong đó tập trung chủ yếu vào phạm vi điều chỉnh; các quy định về lĩnh vực đầu tư công; phân loại dự án đầu tư công; bổ sung lĩnh vực đầu tư công; tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Phiên họp để hoàn thiện Dự án Luật trên tinh thần không để vướng mắc, yêu cầu tập trung mạnh vào vấn đề quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư; phân cấp, giao quyền mạnh mẽ…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu bổ sung các quy định đối với các dự án đầu tư công của nước ta nhưng thực hiện tại nước ngoài. Đồng thời, làm rõ hơn các khái niệm về đầu tư công; cần có quy định rõ hơn, bảo đảm sự đồng bộ giữa luật này với các luật liên quan như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu. Có quy định cụ thể về phân cấp quản lý từng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đồng bộ với nhiệm vụ chi, quy trình lập, xây dựng dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước; những vấn đề chưa chắc chắn thì không đưa vào dự án Luật.

Bên cạnh đó, cần làm rõ hơn các tiêu chí phân loại dự án đầu tư công; có các căn cứ, lý lẽ, lập luận chặt chẽ về các tiêu chí phân loại dự án đầu tư công. Về vấn đề ủy quyền cho thường trực HĐND, tinh thần là cần phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, gắn liền với sự minh bạch và tự chịu trách nhiệm…

Việt Hà