Triển khai các cam kết hội nhập trong lĩnh vực tài chính

(BĐT) - Nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình rà soát pháp lý giữa Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với pháp luật Việt Nam đã được trao đổi tại Hội thảo “Xây dựng Chương trình hành động triển khai các cam kết hội nhập, trong lĩnh vực tài chính” do Bộ Tài chính tổ chức.

Để chuẩn bị cho quá trình phê chuẩn Hiệp định TPP và sẵn sàng thực thi khi Hiệp định có hiệu lực, Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát sơ bộ hệ thống pháp luật của Việt Nam với cam kết trong TPP trong các lĩnh vực do Bộ Tài chính phụ trách hoặc có liên quan. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ ban hành chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập, đặc biệt là cam kết trong TPP.     

C.D