Thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn manh mún

(BĐT) - Thị trường manh mún, nền tảng nhà đầu tư yếu, tính minh bạch thấp là bức tranh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam nêu ra tại Hội thảo đánh giá về khung khổ pháp lý và sự phát triển của thị trường TPDN tổ chức sáng ngày 30/9, tại Hà Nội. 
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới đạt khoảng 2,5% GDP. Ảnh: Lê Tiên
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới đạt khoảng 2,5% GDP. Ảnh: Lê Tiên

Sự kiện do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức nhằm lấy ý kiến cho Đề án Hoàn thiện và phát triển thị trường TPDN tại Việt Nam.

Dự thảo Đề án cho rằng, thị trường TPDN đang rất manh mún, mới đạt tương đương khoảng 2,5% GDP. Cấu trúc thị trường hầu như chưa định hình. Thị trường sơ cấp còn nhiều hạn chế, thị trường thứ cấp hầu như không ghi nhận giao dịch, thông tin hầu như không có. Thị trường còn thiếu vắng nhiều điều kiện căn bản như tổ chức định mức tín nhiệm; tổ chức định giá trái phiếu.

Khảo sát từ khía cạnh nhà đầu tư, thành viên tham gia thị trường phát hành TPDN của Dự thảo Đề án cho thấy, ngân hàng thương mại là nhà đầu tư tham gia chính trên thị trường TPDN. Nhiều ý kiến cho rằng, thị trường này mang nhiều bản chất của thị trường tín dụng hơn là thị trường vốn. Về hệ thống pháp lý, đa số ý kiến cho rằng tương đối đầy đủ, song một số quy định liên quan còn chưa thực sự phù hợp, chưa khuyến khích sự phát triển của thị trường.

Nhìn nhận về tiềm năng phát triển của thị trường TPDN, Bộ Tài chính cho rằng, tiềm năng phát triển của thị trường phát hành TPDN Việt Nam còn rất lớn. Theo đó, Dự thảo Đề án được hoàn thiện và ban hành là điều kiện cần thiết để tạo khung khổ pháp lý cho sự phát triển thị trường TPDN minh bạch hơn. Đây cũng là giải pháp để giải bài toán tìm nguồn vốn cho DN phát triển đang đặt ra cấp bách.                

Việt Anh