Chi thường xuyên chiếm hơn 63% tổng chi ngân sách 2016

(BĐT) - Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) gửi lên Quốc hội cho thấy, chi thường xuyên năm 2016 chiếm tới 63,3% tổng chi ngân sách nhà nước. 
Nhiều bộ, ngành, địa phương chi thường xuyên sai quy định. Ảnh: Quang Tuấn
Nhiều bộ, ngành, địa phương chi thường xuyên sai quy định. Ảnh: Quang Tuấn

Cụ thể, dự toán chi thường xuyên năm 2016 là 837.283 tỷ đồng, quyết toán 822.343 tỷ đồng. Trong đó, quyết toán chi ngân sách trung ương vượt 0,8% (3.017 tỷ đồng), ngân sách địa phương giảm 3,8% (17.957 tỷ đồng).

Qua kiểm toán cho thấy, một số bộ, ngành, cơ quan trung ương được kiểm toán còn tình trạng chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, chi không đúng nguồn...; mua sắm vượt nhu cầu, gây lãng phí ngân sách nhà nước. KTNN đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 211,6 tỷ đồng.

Qua kiểm toán cũng phát hiện 39/47 địa phương được kiểm toán vẫn còn quyết toán một số khoản chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. KTNN đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước, giảm thanh toán, dự toán năm sau 670,7 tỷ đồng.

Năm 2016, một số địa phương điều hành chi ngân sách trong điều kiện hụt thu (hụt thu ngân sách cấp tỉnh hoặc cấp huyện) chưa phù hợp quy định; 31/47 địa phương được kiểm toán sử dụng sai nguồn kinh phí 1.952 tỷ đồng (Vĩnh Phúc 691 tỷ đồng, Sóc Trăng 399 tỷ đồng, Vĩnh Long 281 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 141 tỷ đồng…), trong đó 18 địa phương còn sử dụng 156,7 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, nguồn thu sử dụng đất... để bổ sung chi thường xuyên sai quy định.

 22/47 địa phương chi hỗ trợ không đúng nhiệm vụ chi với số tiền 121 tỷ đồng, trong đó một số địa phương còn hỗ trợ cho các công ty bóng đá; 16/47 địa phương chưa thu hồi kinh phí tiền lương đã giao cho các cơ sở khám chữa bệnh khi thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định 311 tỷ đồng.         

Việt Anh