#chi thường xuyên
Nhiều bộ, ngành, địa phương chi thường xuyên sai quy định. Ảnh: Quang Tuấn

Chi thường xuyên chiếm hơn 63% tổng chi ngân sách 2016

(BĐT) - Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) gửi lên Quốc hội cho thấy, chi thường xuyên năm 2016 chiếm tới 63,3% tổng chi ngân sách nhà nước. 
Ảnh Internet

Kho bạc từ chối thanh toán hơn 42 tỷ đồng chi thường xuyên

(BĐT) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết ngày 15/12/2017, hệ thống KBNN kiểm soát chi thường xuyên đạt 746.504 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), bằng 82% dự toán năm. 
Đà Nẵng sẽ rà soát, cắt giảm 100% dự án không nằm trong quy hoạch và tạm dừng các hạng mục chưa hiệu quả. Ảnh VGP/Mai Vy

Đà Nẵng cắt giảm 10-15% chi tiêu công

Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, UBND Thành phố vừa ban hành quyết định triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.
Chi đầu tư phát triển so với tổng chi ngân sách giảm từ 28% giai đoạn 2006 - 2010 xuống 23,7% trong 5 năm qua. Ảnh: Tất Tiên

Căng thẳng chi ngân sách

(BĐT) - Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 được trình bày tại Quốc hội sáng nay, trong số 26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 đã được Quốc hội thông qua, có 10 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

Kết nối đầu tư