Kho bạc từ chối thanh toán hơn 42 tỷ đồng chi thường xuyên

(BĐT) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến hết ngày 15/12/2017, hệ thống KBNN kiểm soát chi thường xuyên đạt 746.504 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng), bằng 82% dự toán năm. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 15.354 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền từ chối thanh toán là 42,7 tỷ đồng.

Trong năm 2017, KBNN đã kiểm soát chặt các khoản chi thường xuyên, không thanh toán đối với kinh phí thường xuyên đã giao dự toán đầu năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện.            

Chuyên đề

Kết nối đầu tư