Sắp có Nghị định hướng dẫn Luật Dược

(BĐT) - Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này đang tiến hành thẩm định Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

Luật Dược được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 11 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017. Để bảo đảm Luật đi vào cuộc sống, Bộ Y tế đã tổ chức xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược liên quan đến các nội dung như: Chứng chỉ hành nghề dược; kinh doanh dược; xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; đăng ký lưu hành dược liệu, tá dược, vỏ nang và đánh giá cơ sở sản xuất thuốc tại nước ngoài; thẩm quyền, hình thức, thủ tục thu hồi nguyên liệu làm thuốc, biện pháp xử lý nguyên liệu làm thuốc bị thu hồi; thông tin, quảng cáo thuốc và các biện pháp quản lý giá thuốc.

Nội dung về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng do có đặc thù riêng và có lộ trình thực hiện từ 1/1/2021, nên sẽ được hướng dẫn chi tiết thi hành tại nghị định khác.   

Hải Bình