Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thông báo mời các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp tham gia chào giá để tổ chức thực hiện bán đấu giá các tài sản thế chấp tại Quỹ như sau:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Địa chỉ tài sản: Khối 9, Phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích đất ở được cấp 200 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

Tài sản 2: Tài sản gắn liền với đất là nhà xưởng sản xuất ớt muối; hạ tầng và các công trình xây dựng khác, hình thành trên thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00, diện tích 13.353 m2, đất được Hợp tác xã sản xuất, chế biến nông lâm sản xuất khẩu Thành Sen thuê 50 năm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 922906, số vào sổ cấp GCNQSD đất: T00274/2951/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 09/12/2009.

Tổng giá khởi điểm của cả hai tài sản: 2.320.000.000 đồng.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá: Đáp ứng quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản; có năng lực, kinh nghiệm, uy tín; có tên trong danh sách Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về đấu giá tài sản, tối thiểu 5 đấu giá viên có chứng chỉ hành nghề; cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá cạnh tranh và phù hợp qui định pháp luật.

Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 17/12/2018 đến hết 08h30, ngày 20/12/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tín dụng, Tầng 4, Khu làm việc liên cơ quan, ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 04.62732081.

Người liên hệ: Nguyễn Anh Phương - Chức vụ: Cán bộ Tín dụng.

Điện thoại: 0946.559.115.