Ngày 8/9/2018, đấu giá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HN đấu giá quyền sử dụng 116 thửa đất có diện tích từ 50 đến 83,8 m2 tại Phú Lương 2, quận Hà Đông vào ngày 8/9/2018 như sau:

- Nhóm 2: Giá khởi điểm 23.200.000 đ/ m2 gồm 13 thửa. Lô No-07:  Từ  LK16  đến LK28.

- Nhóm 3: Giá khởi điểm: 20.400.000 đ/ m2 gồm 103 thửa. Lô No-07: Từ LK01 đến LK 15; No-08: Từ LK01 đến LK22; No-09: Từ LK01 đến LK22; No-10: Từ  LK01 đến LK22; No-11: Từ LK01 đến LK22.

Tiền đặt trước chung cho các thửa đất là: 100.000.000 đ/ thửa.

Bước trả giá chung cho các thửa đất: 100.000 đ m2.

Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 20/8 đến ngày 06/9/2018.

Thời gian kiểm tra thực địa: Ngày 03/9 và ngày 04/9/2018.

Thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt trước: Từ ngày 05/9 đến ngày 06/9/2018.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 08/9/2018 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông.

Phương thức, hình thức đấu giá: Trả giá lên bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc bằng thư bảo đảm) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông – Số 4, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.