Ngày 7/9/2018, đấu giá lô xe ô tô tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo đấu giá tài sản ngày 7/9/2018 do Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau: