Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 29/11/2018 như sau:

I. Tên, vị trí, đặc điểm khu đất đấu giá:

1. Tên, vị trí, địa chỉ khu đất: Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Diện tích khu đất đấu giá: 12.080,9 m2 (Theo Bản đồ địa chính Khu đất bán đấu giá số 243 Nguyễn Sinh Cung tỷ lệ 1/1.000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 15/4/2016).

3. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 đối với Khu đất 243 đường Nguyễn Sinh Cung; cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng thuần: ≤ 45%;

- Tầng cao: ≤ 18m (5 tầng);

- Chỉ giới xây dựng:

+ Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Nguyễn Sinh Cung (lộ giới 22,5m);

+ Lùi ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ đường ven sông (lộ giới 8m);

+ Lùi ≥ 7m tính từ mép thân cầu chợ Dinh.

4. Mục đích sử dụng đất đấu giá cho thuê thực hiện Dự án đầu tư: Đất Thương mại, dịch vụ (Đầu tư Dự án đúng theo các Thông số quy hoạch đã được quy định và Giấy phép xây dựng được cấp).

5. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định cho thuê đất của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để thực hiện Dự án đầu tư thông qua đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

7. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Khu đất xen ghép trong khu dân cư, đã có mặt bằng xây dựng.

8. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: > 200 tỷ đồng.

9. Thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được duyệt: Không quá 24 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định cho thuê đất của Chủ tịch UBND tỉnh.

10. Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá: Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án đấu giá quyền thuê đất đối với Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung; Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. - Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

II. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

1. Giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất: Thực hiện theo Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc quy định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm đối với Khu đất số 243 Nguyễn Sinh Cung là: 55.173 đồng/m2/năm x 12.080,9 m2 = 666.539.495 đồng/năm. Làm tròn: 666.540.000 đồng/năm (Sáu trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng trên năm)

2. Tiền đặt trước: 666.540.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 26/11/2018 đến 11 giờ 00 ngày 28/11/2018 vào tài khoản số 108.10000.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Huế; Tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế hoặc Tài khoản số: 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

3. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ (Ba triệu đồng trên hồ sơ).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản, nhận đăng ký tham gia đấu giá, đối tượng, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 26/11/2018, tại Khu đất 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường để dược hướng dẫn xem tài sản).

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính đến trước 16 giờ 30 ngày 26/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích cho thuê quyền sử dụng đất, đúng quy hoạch đã được quy định, đúng các quy định khác của Luật đất đai năm 2013 và cam kết thực hiện Dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

- Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo Đơn) và đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng mục đích thuê quyền sử dụng đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư, ...;

- Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá đã được phê duyệt;

- Có cam kết thực hiện ký quỹ sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động không quá 24 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định cho thuê đất của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án trên 200 tỷ đồng và có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của Dự án đầu tư:

+ Có Hồ sơ, giấy tờ chứng minh vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là trên 40 tỷ đồng (có báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được kiểm toán trong vòng 02 năm gần nhất; đối với doanh nghiệp mới thành lập chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán như trên thì phải có các giấy tờ chứng minh số vốn đã góp của các thành viên, cổ đông của công ty; đối với cá nhân thì có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng,…); có cam kết nguồn vốn này chưa được sử dụng để chứng minh năng lực tài chính cho các Dự án khác.

+ Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân khác về việc vay vốn để thực hiện Dự án;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác, cụ thể là có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận về tình trạng sử dụng đất đai của đối tượng đăng ký đấu giá đối với các dự án tại địa phương, các dự án thuộc địa phương khác (thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai).

- Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá, thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu Đơn được phát hành) và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

IV. Thời gian và địa điểm, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 29/11/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3898924, website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn.