Ngày 29/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm DV Đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ ủy quyền vào ngày 29/10/2018 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm DV Đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ. Địa chỉ: TDP 1, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ diện tích 579,6 m2 (trong đó gồm 100 m2 đất ở và 479,6 m2 đất trồng cây lâu năm) theo GCNQSDĐ số CL 209522 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 16/11/2017 của ông Nguyễn Đình Vũ tại TDP 12, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Tài sản trên đất: 01 nhà cấp 4 hết giá trị sử dụng, 07 cây Bơ không chăm sóc

4. Giá khởi điểm: 288.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 02/10/2018 đến 17 giờ 00, ngày 26/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Tiền đặt trước: 57.000.000 đồng (Năm mươi bảy triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 29/10/2018 tại Hội trường của Chi cục Thuế thị xã Buôn Hồ.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.