Ngày 28/9/2018, đấu giá quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Auction House – Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản ngày 28/9/2018 do Ngân hàng TMCP Phương Đông ủy quyền như sau:

1. Tổ chức Đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Auction House – Hà Nội, số 106 A8 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông, số 41-45 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá TS: Ngày 28/9/2018 tại Trụ sở Tổ chức đấu giá tài sản.

4. Tên tài sản: Bất động sản theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở. Mã bìa số: 012101869500175. Hồ sơ gốc số: 08/5433/QĐ.UBND/75/2007 do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 10/12/2007.

5. Nơi có tài sản: Số 96 – A2, Khu TT Nhà máy In quân đội, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

6. Số lượng: 01 tài sản.

7. Chất lượng: Theo hiện trạng thực tế tại thời điểm đấu giá (GCN và Hồ sơ pháp lý niêm yết tại Trụ sở Tổ chức đấu giá).

8. Giá khởi điểm: 2.319.167.336 đồng.

9. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Liên hệ trực tiếp tại Trụ sở Tổ chức đấu giá tài sản đến ngày 25/9/2018. ĐT: 01289.20.9951.