Ngày 27/9/2018, đấu giá quyền sử dụng 8 lô đất tại huyện Minh Long, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Minh Long ủy quyền như sau: