Ngày 26/9/2018, đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản ngày 26/9/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, Quảng Trị ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số :37, đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

* Thời gian , địa điểm tổ chức đấu giá. 

TT

Địa điểm bán tài sản

Thời gian

Ghi chú

 

 

1

 

Tại Nhà văn hóa xã Hải Thượng,huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Ngày26/09/2018

Buổi sáng:

Từ 7h30 đến 11h30

Tổ chức đấu giá 22 lô đất thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng và 06 lô đất xã Hải Phú.

-Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 16h00 ngày 23/09/2018 (22 lô đất thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng và 06 lô đất xã Hải Phú. )

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ , nộp hồ sơ đấu giá:

* Thời gian:

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 16h00 ngày 23/09/2018 (22 lô đất thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng và 06 lô đất xã Hải Phú. )

* Địa điểm: Tại số 10 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

* Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: ( Chi tiết cụ thể bao gồm)

-Giá khởi điểm , tiền đặt trước, phí hồ sơ của tài sản đấu giá.

TT

 

SỐ LÔ

 

D.Tích lô đất (m2)

 

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

 

KÝ QUỸ

( đồng)

(10%/giá Khởi điểm)

 

PHÍ HỒ SƠ

( đồng/hồ sơ)

 

Vị trí thửa đất

VI- Xã Hải Thượng (đấu giá lại lần 2)

-Thôn Thượng Xá

1

33

432,2

142.600.000

14.300.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

2

35

329,2

98.800.000

9.900.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

3

36

327,7

98.300.000

9.850.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

4

40

321,6

96.500.000

9.650.000

100.000

Tuyến đường phía Đông

5

43

317,0

95.100.000

9.500.000

100.000

Tuyếnđường phía Đông

6

53

327,7

65.500.000

6.600.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

7

54

326,1

65.200.000

6.600.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

8

55

324,6

64.900.000

6.500.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

9

56

323,1

64.600.000

6.500.000

100.000

Tuyến đườngphía Tây

10

57

321,6

64.300.000

6.500.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

11

58

320,1

64.000.000

6.400.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

12

59

318,6

63.700.000

6.400.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

13

60

317,0

63.400.000

6.400.000

100.000

Tuyến đường phíaTây

14

62

314,0

62.800.000

6.300.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

15

63

312,5

62.500.000

6.300.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

16

64

311,0

62.200.000

6.300.000

100.000

Tuyến đường phía Tây

17

70

285,0

99.800.000

10.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

18

71

285,0

99.800.000

10.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

19

75

285,0

99.800.000

10.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

20

76

285,0

99.800.000

10.000.000

100.000

Tuyếnđường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

21

77

285,0

99.800.000

10.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

22

78

285,0

99.800.000

10.000.000

100.000

Tuyến đường phía Tây và đường vào nhà máy gạch

CộngVI

1.833.200.000

VII.Xã Hải Phú ( đấu giá lại lần 2)

Thôn Phú Hưng

1

3

275

550.000.000

55.000.000

500.000

Khu vực Phú Lệ A

2

4

275

550.000.000

55.000.000

500.000

Khu vực Phú Lệ A

3

5

275

536.300.000

53.700.000

500.000

Khu vực Phú Lệ A

4

6

275

536.300.000

53.700.000

500.000

Khu vực Phú Lệ A

5

7

275

589.900.000

59.000.000

500.000

Khu vực Phú Lệ A

6

1

430

172.000.000

17.200.000

100.000

Khu vực Đá Bạc

Cộng VII

2.934.500.000

Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm ngàn đồng

-Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký nộp tiền ký quỹ đấu giá.

1. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ( tiền đặt trước).

- Thời gian:

* Từ ngày 21/09/2018 đến ngày 23/09/2018 ( 22 lô đất thôn Thượng Xá xã Hải Thượng và 06 lô đất xã Hải Phú). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h00 ngày 23/09/2018)

- Địa điểm: Khách hàng trực tiếp nộp tiền tiền đặt trước ( trong giờ hành chính) vào tài khoản Công ty .TK số : 0771000000575 Tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị ( số 10- đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Lưu ý: Khách hàng đăng ký bao nhiêu lô đất ( ghi rõ số lô) nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

1. Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

2. Người đăng ký tham gia đấu giá phải có các loại giấy tờ sau: Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);giấy ủy quyền hợp pháp để lưu hồ sơ và kiểm tra trước khi vào phòng đấu giá. Giấy uỷ quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Một người không được uỷ quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia đấu giá 01 lô; Những giấy ủy quyền khống chỉ, nếu có nghi vấn Công ty bán đấu giá sẽ phối hợp với Cơ quan Công chứng và UBND xã Phường nơi tiến hành công chứng, chứng thực kiểm tra lại giấy ủy quyền, nếu không đúng theo quy định thì Công ty sẽ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả bán đấu giá và người sử dụng giấy ủy quyền trong trường hợp này sẽ bị mất tiền ký quỹ xem như là vi phạm nội quy, quy chế bán đấu giá.

3. Người tham gia đấu giá nộp đủ số tiền đặt trước theo quy định.

4. Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

5. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá;   

- Hình thức đấu giá,phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phòng đấu giá.

+Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy , Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến tham gia đấu giá. Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng: SĐT: 0233.3601.456 ;0233. 3671.115 ; hoặc tại Công ty ĐT: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989