Ngày 26/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2018 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, số 58/61Triệu Quốc Đạt, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương, QL 1A, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: 14 giờ 00 phút ngày 26/11/2018 tại UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 3 lô đất thuộc MBQH số 144 UB/TN-MT ngày 14/12/2016; số 191 UB/TN-MT ngày 17/10/2013 thuộc xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí khu đất: xã Quảng chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Các MBQH có giới hạn như sau:

- MBQH số 144 UB/TN-MT ngày 14/12/2016:

+ Phía Đông:    Giáp khu dân cư đã quy hoạch.

+ Phía Tây:    Giáp khu dân cư đã quy hoạch.

+ Phía Nam:    Giáp đường liên thôn.

+ Phía Bắc:    Giáp đất nông nghiệp.

- MBQH số 191 UB/TN-MT ngày 17/10/2013:

+ Phía Đông:    Giáp đường giao thông liên thôn.

+ Phía Tây:    Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Nam:    Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Bắc:    Giáp khu dân cư đã quy hoạch.

Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 385m2. Trong đó

+ Lô 10 và lô 11: 125m2

+ Lô 03: 135m2

Đất đấu giá lần này là: 385m2

Hạ tầng kỹ thuật: đã có sẵn hạ tầng kỹ thuật nên không phải đầu tư xây dựng.

Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: không

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá QSDĐ

- Thời hạn sử dụng đất: Giao đất lâu dai

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.

5. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

5.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

5.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 15 08 79 99901 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) – Chi nhánh Thanh Hóa.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/11/2018 đến hết ngày 23/11/2018 (trong giờ hành chính).

7. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 08/11/2018 tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 23/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên và tại UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá):

100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số 58/61 Triệu Quốc Đạt, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com).