Ngày 26/10/2018, đấu giá 3 quyền sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk ủy quyền vào ngày 26/10/2018 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 03 Quyền sử dụng đất tại tổ liên gia 33, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

Stt

Tên thửa đất

Số thửa

Diện tích/ m2

Hệ số góc

Giá khởi điểm/ thửa đất/đồng

Bước giá/ đồng

Tiền đặt trước

1

A1-2

1

100

1

850.000.000

10.000.000

170.000.000

2

A2-4

1

98

1

1.715.000.000

20.000.000

343.000.000

3

A2-5

1

98,4

1

1.722.000.000

20.000.000

344.400.000

Tổng cộng

3

 

 

4.287.000.000

 

 

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 02/10/2018 đến 17 giờ 00, ngày 23/10/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.00.000 đồng/ bộ hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/10/2018 tại Hội trường của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.