Ngày 26/10/2018, đấu giá 226.450 cây cao su thanh lý các loại tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/10/2018 do Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk - Số 30 Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Lô 226.450 cây Cao su thanh lý các loại tại Nông trường Cao su Cư Kpô, Nông trường Cao su Phú Xuân thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. Tài sản đấu giá được chia thành 04 gói, cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Số lượng (cây)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

1

Gói số 01 (NT CưKpô).

56.383

20.185.982.300

4.030.000.000

500.000

2

Gói số 02 (NT CưKpô).

55.850

23.209.456.250

4.640.000.000

500.000

3

Gói số 03 (NT CưKpô).

58.245

24.897.771.800

4.970.000.000

500.000

4

Gói số 04 (NT Phú Xuân).

55.972

17.079.477.800

3.410.000.000

500.000

4. Tổng giá khởi điểm: 85.372.778.150 đồng (Tám mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi tám ngàn, một trăm năm mươi đồng). Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 17/10/2018 đến ngày 19/10/2018 tại nơi có tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00, ngày 23/10/2018 (trong giờ hành chính).

b) Điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mua hồ sơ; nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/10/2018 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

9. Không tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá người có tài sản đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng hoặc tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 30 Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3865015.