Ngày 25/9/2018, đấu giá quyền sử dụng 51 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản ngày 25/9/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số :37, đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

* Thời gian , địa điểm tổ chức đấu giá. 

TT

Địa điểm bán tài sản

Thời gian

Ghi chú

 

1

 

Hội trường UBND xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Ngày25/09/2018

Buổi sáng:

Từ 7h30 đến 11h30

Tổ chức đấu giá 10 lô đất xã Hải Quế và 10 lô đất xã Hải Khê

 

 

2

 

Hội trường Nhà văn hóa UBND xã Hải Thọ,huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Ngày25/09/2018

Buổichiều:

Từ 14h00 đến17h00

Tổ chức đấu giá 26 lô đất Khu phố chợ Trung tân Diên Sanh xã Hải Thọ và 02 lô đất đường Ngô Quyềnthị trấn Hải Lăng

-Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản:

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 16h00 ngày 22/09/2018 (10 lô đất xã Hải Quế và 10 lô đất xã Hải Khê ,26 lô đất Khu phố chợ Trung tân Diên Sanh xã Hải Thọ và 02 lô đất đường Ngô Quyền thị trấn Hải Lăng)

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ , nộp hồ sơ đấu giá:

* Thời gian:

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 16h00 ngày 22/09/2018 (10 lô đất xã Hải Quế và 10 lô đất xã Hải Khê ,26 lô đất Khu phố chợ Trung tân Diên Sanh xã Hải Thọ và 02 lô đất đường Ngô Quyền thị trấn Hải Lăng)

* Địa điểm: Tại số 10 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

* Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: ( Chi tiết cụ thể bao gồm)

-Giá khởi điểm , tiền đặt trước, phí hồ sơ của tài sản đấu giá.

TT

 

SỐ LÔ

 

D.Tích lô đất (m2)

 

GIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)

 

KÝ QUỸ

( đồng)

(10%/giá Khởi điểm)

 

PHÍ HỒ SƠ

( đồng/hồ sơ)

 

Vịtrí thửa đất

II

Xã Hải Quế

Thôn Hội Yên

1

1

220

308.000.000

30.800.000

200.000

Khu vực ngã tư Hội Yên

2

2

221

309.400.000

31.000.000

200.000

Khu vực ngã tư Hội Yên

3

3

221

309.400.000

31.000.000

200.000

Khu vực ngã tư Hội Yên

Thôn Đơn Quế

4

1

261

36.500.000

3.700.000

100.000

Khu vực xóm 7

5

2

263

36.800.000

3.700.000

100.000

Khu vực xóm 7

6

3

265

37.100.000

3.700.000

100.000

Khu vực xóm 7

7

4

265

40.800.000

4.100.000

100.000

Khu vực xóm 7

8

5

211

29.500.000

3.000.000

100.000

Khu vựcxóm 7

9

6

211

29.500.000

3.000.000

100.000

Khu vực xóm 7

Thôn Kim Long

10

10

182

152.900.000

15.300.000

100.000

Khu vực xóm chợ

Cộng II

1.289.900.000

III – Xã Hải Khê (đấu giá lại lần 2)

1

1

230

115.000.000

11.500.000

100.000

KV chợ cá thôn Thâm Khê

2

2

230

115.000.000

11.500.000

100.000

KV chợ cá thôn Thâm Khê

3

3

230

115.000.000

11.500.000

100.000

KV chợ cá thôn Thâm Khê

4

4

230

126.500.000

12.700.000

100.000

KV chợ cá thôn Thâm Khê

5

5

229

126.000.000

12.500.000

100.000

KV chợ cá thôn Thâm Khê

6

6

236

118.000.000

11.800.000

100.000

KV chợ cá thôn Thâm Khê

7

7

255

127.500.000

12.800.000

100.000

KV chợ cá thôn Thâm Khê

8

8

266

133.000.000

13.300.000

100.000

KV chợ cá thôn Thâm Khê

9

9

247

123.500.000

12.400.000

100.000

KV chợ cá thôn Thâm Khê

10

10

273

136.500.000

13.700.000

100.000

KV chợ cá thôn Thâm Khê

Cộng III

1.236.000.000

IV-Khu phố chợ TT Diên Sanh xã Hải Thọ ( đấu giá lại lần 2)

1

22

120

182.400.000

18.300.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

2

23

120

182.400.000

18.300.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

3

24

100

152.000.000

15.200.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

4

25

100

152.000.000

15.200.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

5

31

120

141.600.000

14.200.000

100.000

Khu vực phíaTây chợ Diên Sanh

6

32

100

118.000.000

11.800.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

7

39

120

182.400.000

18.300.000

100.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

8

40

120

182.400.000

18.300.000

100.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

9

41

120

182.400.000

18.300.000

100.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

10

69

72

172.100.000

17.200.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

11

70

72

172.100.000

17.200.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

12

71

72

172.100.000

17.200.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

13

72

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

14

73

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

15

74

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

16

78

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

17

79

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

18

80

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

19

81

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

20

82

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

21

83

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

22

84

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

23

85

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

24

86

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đườngsong song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

25

90

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

26

91

72

148.300.000

14.900.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

Cộng IV

4.068.100.000

V. Thị trấn Hải Lăng (đấu giá lại lần 2))

1

1

189

633.000.000

63.300.000

500.000

Đường Ngô Quyền, Khóm 5

2

2

190

950.400.000

95.000.000

500.000

Đường Ngô Quyền, Khóm 5

CộngV

1.583.400.000

                                                                                                                          

Bằng chữ: Tám tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bốn trăm ngàn đồng -Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký nộp tiền ký quỹ đấu giá.

1. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ( tiền đặt trước).

* Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 22/09/2018 ( 10 lô đất xã Hải Quế , 10 lô đất xã Hải Khê, 26 lô đất khu phố chợ Trung tâm Diên Sanh, xã Hải Thọ và 02 lô đất thị trấn Hải Lăng).Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h00 ngày 22/09/2018).

- Địa điểm: Khách hàng trực tiếp nộp tiền tiền đặt trước ( trong giờ hành chính) vào tài khoản Công ty .TK số : 0771000000575 Tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị ( số 10- đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Lưu ý: Khách hàng đăng ký bao nhiêu lô đất ( ghi rõ số lô) nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

1. Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

2. Người đăng ký tham gia đấu giá phải có các loại giấy tờ sau: Đối với hộ gia đình, cá nhân: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác, sổ hộ khẩu gia đình (trường hợp bản sao không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền thì phải có bản chính để đối chiếu);giấy ủy quyền hợp pháp để lưu hồ sơ và kiểm tra trước khi vào phòng đấu giá. Giấy uỷ quyền phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Một người không được uỷ quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia đấu giá 01 lô; Những giấy ủy quyền khống chỉ, nếu có nghi vấn Công ty bán đấu giá sẽ phối hợp với Cơ quan Công chứng và UBND xã Phường nơi tiến hành công chứng, chứng thực kiểm tra lại giấy ủy quyền, nếu không đúng theo quy định thì Công ty sẽ đề nghị Cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả bán đấu giá và người sử dụng giấy ủy quyền trong trường hợp này sẽ bị mất tiền ký quỹ xem như là vi phạm nội quy, quy chế bán đấu giá.

3. Người tham gia đấu giá nộp đủ số tiền đặt trước theo quy định.

4. Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

5. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá;  

- Hình thức đấu giá,phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại phòng đấu giá.

+Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy , Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đến tham gia đấu giá. Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng: SĐT: 0233.3601.456 ;0233. 3671.115 ; hoặc tại Công ty ĐT: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989