Ngày 25/9/2018, đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương vào ngày 25/9/2018 do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:  Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương

Giới thiệu về doanh nghiệp: In ấn, Mua bán vật tư ngành in

Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 5.453.500 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 25/09/2018

Giá khởi điểm: 12.500 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 5.453.500 cổ phần        

Tổng KLCP tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:4.410.000 cổ phần

Ngày phát hành: 25/09/2018