Ngày 23/02/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/02/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

1.       Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 2 Quang Trung, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).

2.       Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

3.       Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất của 25 thửa đất tại xã Phú Yên và thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Cụ thể như sau:

          - 08 thửa đất tại Lô 1, Khu Sau Làng, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên. Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 125.000.000 đ/ thửa đất.

          - 06 thửa đất tại Lô 2, Khu Sau Làng, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên. Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa đất.

          - 03 thửa đất tại vị trí 1 khu Sau Thành, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên. Giá khởi điểm: 5.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đ/ thửa đất.

          - 08 thửa đất tại vị trí 2 khu Sau Thành, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên. Giá khởi điểm: 4.000.000 đ/ m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đ/ thửa đất.

4.       Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm và Trụ sở Ban tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên hoặc gửi qua đường bưu chính  tới Trụ sở Trung tâm từ ngày 21/01/2019 đến ngày 21/02/2019.

5.       Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

6.       Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 07h30, ngày 23/02/2019 tại Nhà Văn hóa thông tin huyện Phú Xuyên.