Ngày 21/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản ngày 21/9/2018 do UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

Tài sản đấu giá: QSD đất ở trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ như sau:

  1. Vị trí khu đất:

- Xã Vân Lĩnh gồm 02 ô đất. Diện tích 196,6 ÷ 333,5m2.

Giá khởi điểm: 850.000 đ/m2.

- Xã Thanh Hà gồm 31 ô đất. Diện tích 100,0 ÷ 413,4m2.

Giá khởi điểm: 600.000 đ – 2.300.000 đ/m2. 

- Xã Đồng Xuân gồm 01 ô đất. Diện tích 145,5m2.

Giá khởi điểm: 1.000.000 đ/m2.

- Xã Đỗ Xuyên gồm 04 ô đất. Diện tích 105,5 ÷ 233,6m2.

Giá khởi điểm: 700.000đ – 1.000.000 đ/m2. 

- TT Thanh Ba gồm 19 ô đất. Diện tích 91,9 ÷ 635,3m2.

Giá khởi điểm: 1.100.000đ – 13.000.000đ/m2.

- Xã Đỗ Sơn gồm 12 ô đất. Diện tích 200,0m2/ô.

Giá khởi điểm: 2.000.000 đ/m2.

- Xã Yên Nội gồm 64 ô đất. Diện tích 100,0 ÷ 204,0m2.

Giá khởi điểm: 1.000.000đ – 3.000.000 đ/m2.

- Xã Hanh Cù gồm 28 ô đất. Diện tích 100,0 ÷ 143,8m2.

Giá khởi điểm: 2.000.000đ – 3.700.000đ/m2. 

- Xã Yển Khê gồm 11 ô đất. Diện tích 120,0m2.

Giá khởi điểm: 2.000.000 đ/m2.

- Xã Võ Lao gồm 13 ô đất. Diện tích 170,0 ÷ 400,0m2.

Giá khởi điểm: 450.000đ - 600.000 đ/m2. 

  2. Tiền mua hồ sơ: 100.000đ ÷ 500.000đ/hồ sơ. Tiền đặt trước: 20% giá trị ô đất

  3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Ba (Địa chỉ: TT Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ)

  4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 18/09/2018 tại UBNDcác xã, thị trấn nơi có QSD đất đấu giá.

  5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 17/09 và 18/09/2018 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

  6. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời gian quy định, làm thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND các xã, thị trấn nơi có QSD đất đấu giá.

  7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 21/09/2018 tại Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện Thanh Ba.

  8. Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền vào tài khoản của Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ theo 2 tài khoản sau:

- TK số: 2700 20100 6642 tại Agribank Phú Thọ

- TK số: 42110000333388 tại BIDV Phú Thọ.

  * Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TCKH, phòng TNMT huyện Thanh Ba; UBND các xã, thị trấn.