Ngày 21,22/02/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang (số 17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh Tiền Giang (số 109 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vào ngày 21,22/02/2019 như sau:

1. Tên tài sản:

1.1. Quyền sử dụng đất 21 nền biệt thự lô D1, D2 thuộc dự án đường Hùng Vương nối dài. Thông tin 21 nền biệt thự:

* Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (kèm bản vẽ):

a/ Vị trí, đặc điểm:

Khu đất để xây dựng nhà biệt thự được quy hoạch bố trí tại dự án đường Hùng Vương nối dài và kết cấu hạ tầng khu dân cư hai bên đường từ ngã tư đường số 5 đến ngã tư đường số 6 nằm trên mặt đường chính có lộ giới 40m, mặt đường 22m (dãy phân cách ở giữa 2m), vĩa hè mỗi bên 8m.

Kích thước:  Nền biệt thự: 12m x 24m = 288m2/nền.

b/ Diện tích thửa đất, quỹ đất bán đấu giá:

- Tổng số nền đất: 21 nền.

- Diện tích quỹ đất: 6.048m2.

* Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: xã Đạo Thạnh và xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Quyền sử dụng đất 03 nền khu tái định cư Trường Đại học Tiền Giang. Thông tin khu đất:

* Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (kèm bản vẽ):

a/ Vị trí, đặc điểm:

Khu đất để xây dựng nhà ở liên kế được quy hoạch bố trí từ điểm nối với nhánh rẻ đường cao tốc tuyến Thân Cửu Nghĩa, nằm trên mặt đường chính vào khu tái định cư Trường Đại học Tiền Giang, có lộ giới 20m, mặt đường 12m, vĩa hè mỗi bên 4m.

Kích thước điển hình: Nền đất: 7,5m x 22m (nền góc diện tích 157m2/nền).

b/ Diện tích thửa đất, quỹ đất bán đấu giá:

- Tổng số nền đất: 03 nền (nền góc diện tích 157m2/ nền).

- Diện tích quỹ đất: 471m2.

* Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

1.3. Quyền sử dụng đất đối với khu đất tọa lạc tại phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thông tin khu đất:

* Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá:

a/ Vị trí, đặc điểm: Thửa đất số 53, tờ bản đồ địa chính số 2. Khu đất tại phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b/ Diện tích thửa đất: Diện tích thửa đất 245,3m2.

* Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất của thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng của thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 13, 14 tháng 02 năm 2019 trong giờ hành chính tại:

+ Quyền sử dụng đất 21 nền biệt thự lô D1, D2 thuộc dự án đường Hùng Vương nối dài xem tài sản tại: xã Đạo Thạnh và xã Mỹ Phong – thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

+ Quyền sử dụng đất 03 nền khu tái định cư Trường Đại học Tiền Giang xem tài sản tại: xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

+ Quyền sử dụng đất đối với khu đất tọa lạc tại phường 4 xem tài sản tại: phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 18/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

4.1 Quyền sử dụng đất 21 nền biệt thự lô D1, D2 thuộc dự án đường Hùng Vương nối dài gồm: 

TT

Nền số

Giá khởi điểm

(đồng/nền)

Tiền bán

hồ sơ(đồng/nền)

Tiền đặt trước

(giá làm tròn)

(đồng/nền)

1

D1

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

9.199.872.000

500.000

1.840.000.000

2

D3

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16

9.199.872.000

500.000

1.840.000.000

4.2 Quyền sử dụng đất 03 nền khu tái định cư Trường Đại học Tiền Giang gồm:

TT

Nền số

Giá khởi điểm

(đồng/nền)

Tiền bán

hồ sơ(đồng/nền)

Tiền đặt trước

(đồng/nền)

1

E1

7 (nền góc)

721.258.000

500.000

65.000.000

2

F1

1, 7(nền góc)

721.258.000

500.000

65.000.000

4.3 Quyền sử dụng đất đối với khu đất tọa lạc tại phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang: 

TT

Tên tài sản

Giá khởi điểm

(đồng/thửa)

Tiền bán hồ sơ(đồng/thửa)

Tiền đặt trước

(đồng/thửa)

1

Thửa đất số53, tờ bản đồ địa chính số 2

7.995.798.800

500.000

1.500.000.000

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/nền (thửa) (năm trăm ngàn đồng/nền (thửa)).

- Tiền đặt trước: Theo mục 4 của Thông báo này.

+ Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản tạm giữ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang, số tài khoản 71010001114422.

Nội dung: Nộp tiền đặt trước đấu giá Quyền sử dụng đất.

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trong giờ hành chính).

* Ghi chú:

- Cá nhân, tổ chức không mua hồ sơ, không đăng ký tham gia đấu giá đúng thời gian theo quy định thì không được nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá khi nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải nộp lại giấy nộp tiền trên cho Trung tâm để Trung tâm ra phiếu thu giao cho người tham gia đấu giá.

- Khi kết thúc cuộc đấu giá người tham gia đấu giá phải nộp lại phiếu thu trên cho Trung tâm để Trung tâm hoàn trả tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá. Đối với người trúng đấu giá Trung tâm sẽ chuyển tiền đặt trước đó vào ngân sách nhà nước.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày18/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng qui hoạch sau khi trúng giá, chấp hành đúng những quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền mua hoặc thuê đất đầy đủ, đúng thời hạn.

— Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác (bản sao có công chứng).

Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến ngày 21,22/02/2019, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút ngày 21 tháng 02 năm 2019.

- Địa điểm: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273 3878 775 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng tỉnh Tiền Giang, số 109 Nguyễn Huệ, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273 3972 466 để biết thêm chi tiết.