Ngày 20/9/2018, đấu giá vật tư thiết bị và tài sản thanh lý tại TPHCM

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản ngày 20/9/2018 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị và tài sản thanh lý.

Giá khởi điểm của tài sản: 1.251.976.726 đồng. Chưa bao gồm thuế GTGT.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/9/2018 đến ngày 17/9/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Ngày 11/9/2018 và ngày 12/9/2018.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 19/9/2018. Số tiền đặt trước 63.000.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 20/9/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi Tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22 455 120.