Ngày 20/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá quyền cho thuê đất vào ngày 20/9/2018 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 7.300,6m2 đất tại xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh để thực hiện dự án Phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà (có phương án kèm theo).

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

- Giá khởi điểm: 42.030.000 đồng/năm.

- Tiền đặt trước: 4.200.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND và Giấy phép kinh doanh, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản và hồ sơ năng lực theo tiêu chí.

Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 10 giờ, ngày 17/9/2018 (thứ hai).

Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 20/9/2018 (thứ năm).

Địa điểm đăng ký mua hồ sơ và tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.