Ngày 20/9/2018, đấu giá 1 xe ô tô Mitsubishi Pajero tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/9/2018 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: