Ngày 15/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Địa chỉ: Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa; Địa chỉ: số 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng trường học thuộc Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

3.1. Vị trí, diện tích đất đấu giá:

* Vị trí:

- Khu đất đấu giá tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa thuộc mặt bằng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa (phê duyệt điều chỉnh theo Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh), có ranh giới như sau:

+ Phía Bắc giáp trục đường đôi 20m, hướng đi UBND phường Phú Sơn;

+ Phía Nam giáp đường quy hoạch 7.5m (khu BT08, BT05);

+ Phía Tây giáp đường quy hoạch 7.5m (khu LK13, LK14, LK15);

+ Phía Đông giáp đất sản xuất nông nghiệp hiện trạng (sông nhà Lê).

- Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 245/TLBĐ, tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 18/4/2018.

- Diện tích: 16.251,8 m2

3.2. Giá khởi điểm: 41.596.500.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)

- Khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường kết nối với khu đất theo mặt bằng quy hoạch đã phê duyệt.

4. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng Trường học

- Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

5. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá

5.1. Tiền mua hồ sơ: 3.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức)

5.2. Tiền đặt trước: 4.159.650.000 đồng/01 bộ hồ sơ

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

6.1. Hình thức đấu giá:

- Đấu giá trọn gói, bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn khách hàng nào yêu cầu đấu giá tiếp thì khách hàng có giá trả cao nhất tại vòng đấu giá cuối cùng là người trúng đấu giá.

- Giá khởi điểm từ vòng 2 bằng mức giá trả cao nhất của vòng đấu giá trước liền kề cộng thêm vào một bước giá (Bước giá: 1%)

6.2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

7. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo Quy định của Luật đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: (Trong giờ hành chính)

Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ:

+ Thời gian: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 12/11/2018

+ Địa điểm: Tầng 2, số 136 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

- Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 12/11/2018

+ Địa điểm: Tại mặt bằng Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

+ Khách hàng có nhu cầu xem tài sản, liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã để được hướng dẫn chi tiết.

- Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian: Trong 03 ngày, Từ ngày 12/11/2018 đến hết ngày 14/11/2018.

+ Hình thức nộp: Chuyển khoản (Công ty Đấu giá hợp danh Sông Mã; Số tài khoản 224704070681979 tại Ngân hàng HD Bank– Chi nhánh Thanh Hóa)

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ Dự án: Đầu tư xây dựng trường học, Khu đô thị mới Đông Sơn.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng thực hiện việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá trong thời hạn do Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14h00 ngày 15/11/2018 – Thứ 5

Địa điểm tổ chức: Tầng 2, số 136 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

- Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá cần liên hệ để biết thêm chi tiết:

Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã, Số điện thoại: 0941.399.958 (Liên hệ trong giờ hành chính).