Ngày 15/09/2018, đấu giá quyền sử dụng 62 thửa đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh thông báo đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại xã Đại Mạch; Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội vào ngày 15/9/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá, GKĐ, TĐT, tiền mua hồ sơ:

- Điểm X1, thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch: 22 thửa. GKĐ: 8.500.000 đ. TĐT: 70.000.000 đ.

- Thôn Sáp Mai, xã Võng La: 40 thửa. GKĐ: 8.500.000đ. TĐT: 70.000.000 đ.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ.

2. Thời gian , địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 08h00’, ngày 15/9/2018 (thứ Bảy). Địa điểm: Hội trường UBND huyện Đông Anh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên hệ tại Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh vào 8h30’, các ngày 06, 07/9/2018.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá, xác định điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ 30/8/2018 đến 17 giờ 00, ngày 13/9/2018 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại UBND xã Đại Mạch, Võng La, Trung tâm PTQĐ huyện  Đông Anh và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/9/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 13/9/2018 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

- Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá vào ngày 14/9/2018.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0243.2115234 và Trung tâm PTQĐ Đông Anh; Địa chỉ: Số 115A, Đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. ĐT liên hệ: 0243.9655758.