Ngày 12/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 38 thửa đất tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La

(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Mường La ủy quyền vào ngày 12/10/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất tại khu đất đối diện bệnh viện mới (vị trí 01), thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Hiện trạng: Đất không có tranh chấp, không có khiếu nại; Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài;

- Tổng số thửa đất đấu giá: 38 thửa đất

- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.800,0 m2

- Tổng giá khởi điểm: 30.400.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, bốn trăm triệu đồng)

- Diện tích: 100m2/thửa

- Giá khởi điểm: 800.000.000 đồng/thửa

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/thửa

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/thửa.

*) Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người trúng đấu giá mua được tài sản đấu giá, đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người trúng đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Giá khởi điểm của từng thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá không hoàn trả lại.

2. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản

- Thời gian từ ngày 25/9/2018 đến 17h30’ngày 09/10/2018

- Tại: Trung tâm Hành chính công huyện Mường La (địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La);

- Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc (địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Liên hệ Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Mường La; Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 03/10/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

4. Nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá

- Từ ngày 09/10/2018 đến 17h30’ ngày 11/10/2018.

- Chuyển khoản cho: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La; Số tài khoản: 4131 0000 143366 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

- Sau khi nộp tiền đặt trước khách hàng mang theo phiếu nộp tiền đến Trung tâm hành chính công huyện Mường La để được hướng dẫn tiếp nhận phiếu trả giá vào hòm phiếu.

5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

5.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản;

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá; Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Thời gian đấu giá: Vào hồi 08h30’ ngày 12/10/2018 (thứ 6) tại Trung tâm hội nghị huyện Mường La, tỉnh Sơn La. (TK 3, TT Ít Ong, H. Mường La);

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp 1 vòng cho từng thửa đất;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên;

Mọi chi tiết xin liên hệ với:

(1) Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470 đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La);

Điện thoại: (0212) 3 855.855 - Di động: 0917368080.

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La (Địa chỉ: TK 3 Thị trấn It Ong, Huyện Mường La, Sơn La);

Điện thoại: (0212) 3830048.