Ngày 11/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Công ty TNHH HTV Bán đấu giá tài sản Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2018 như sau:

1. Tài sản: QSDĐ DT: 224,3 m2 trong đó đất trồng cây hàng năm là 174,3 m2, đất ở nông thôn là 50 m2 thuộc thửa đất số: 2943, tờ bản đồ số: 03 (đo đạc thực tế tăng 0,2 m2). QSDĐ DT: 182,6 m2 đất trồng cây hàng năm thuộc thửa đất số: 2950, tờ bản đồ số: 03 (đo đạc thực tế tăng 0,2 m2). Tài sản trên đất gồm: Hàng rào phía trên có song bê tông: 18 m2; Mái che: 167,89 m2; Nhà ở 1: 35,51 m2; Hàng rào 2: 71,56 m2; Hồ nước vuông : 9,108 m3; Hồ nước tròn: 7,7m3; Nhà ở chính: 90,9 m2; Nhà sau: 32,85 m2, toạ lạc tại: Ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

2. Giá khởi điểm: 560.919.699 đồng.

3. Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm.

4. Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, ngày 11/10/2018.

5. Đăng ký mua hồ sơ, xem tài sản và nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến hết 10 giờ 00, ngày 08/10/2018.

6. Địa điểm tổ chức: Công ty TNHH HTV Bán  đấu giá tài sản Tiền Giang, số 191A Nguyễn Thị Thập, Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Thông tin liên hệ: 0985.988.995/ 02733.976.969.