Ngày 10/5/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gò Công Đông ủy quyền như sau: