Ngày 10/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) -Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty trách nghiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ( số :37, đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian,địa điểm tổ chức bán đấu giá :

-Thời gian: Ngày 10/01/2019

Buổi sáng :Vào lúc 7h30 đến 11h30.

- Địa điểm :Tại Hội trường Nhà văn hóa UBND xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4.Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 16h00 ngày 07/01/2019 ( các lô đất tại khu phố chợ Trung tâm Diên Sanh, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

5.Thời gian, địa điểm bán , nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến 16h00 ngày 07/01/2019 ( trong giờ hành chính) tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) ; hoặc tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Hải Lăng các ngày 03,04,07/01/2019 ( trong giờ hành chính).

6.Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: ( Chi tiết cụ thể bao gồm)

-Giá khởi điểm , tiền đặt trước, phí hồ sơ của tài sản đấu giá. 

TT

Số lô

D.tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Ký quỹ

(đồng)

Phí hồ sơ(đồng)

Ghi chú

1

23

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

2

24

100

152.000.000

22.800.000

100.000

Khu vực phía Tâychợ Diên Sanh

3

25

100

152.000.000

22.800.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

4

31

120

141.600.000

21.250.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

5

32

100

118.000.000

17.700.000

100.000

Khu vực phía Tây chợ Diên Sanh

6

39

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

7

40

120

182.400.000

27.400.000

100.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

8

49

120

222.000.000

44.400.000

200.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

9

50

120

222.000.000

44.400.000

200.000

Khu vực phía Đông chợDiên Sanh

10

51

120

222.000.000

44.400.000

200.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

11

52

120

222.000.000

44.400.000

200.000

Khu vực phía Đông chợ Diên Sanh

12

78

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

13

79

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

14

81

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

15

83

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

16

84

72

148.300.000

22.250.000

100.000

Khu vực đường song song Tỉnh lộ 582, phía Đông Chợ Diên Sanh

1.620

2.740.300.000

Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, ba trăm ngàn đồng.

7.Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 03,04,07/01/2019 ( trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h00 ngày 07/01/2019.

- Địa điểm : Tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ( số 01 đường Hùng Vương, thị trấn Hải Lăng ).Sô tài khoản: 3903 201 004 009 . Tên tài khoản: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh.

Lưu ý: Khách hàng đăng ký bao nhiêu lô đất ( ghi rõ số lô) nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký .

8. Điều kiện , cách thức đăng ký gia đấu giá:

- Điều kiện:

* Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá. 

- Cách thức đăng ký:

- Người đăng ký tham gia đấu giá mua phí hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Xuất trình CMND ( kèm 01 bản sao photo để lưu hồ sơ)  .

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên .

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại : Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng: SĐT: 0233.3601.456 ;0233. 3671.115 ; hoặc tại Công ty ĐT: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989