Ngày 10/09/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sông Hinh, Phú Yên

(BĐT) - Công ty Cổ phần BĐG tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản ngày 10/09/2018 do Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Sông Hinh ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại Khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Sông Hinh

Địa chỉ: Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất ở tại khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh (phân trường Tiểu học Hai Riêng số 2) do UBND huyện Sông Hinh quản lý, có đặc điểm như sau:

- Diện tích khu đất: 1.832,9m2.

- Hệ số điều chỉnh giá đất của khu đất: 2,87.

- Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị.

- Hình thức và thời hạn sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài.

IV. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

1. Giá khởi điểm: 3.078.000.000 đồng.

2. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng.

3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.

V. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 09h00’ ngày 10 tháng 9 năm 2018 tại Trụ sở Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Sông Hinh.

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VII. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 07 tháng 9 năm 2018 tại khu phố 3, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 07 tháng 9 năm 2018 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Sông Hinh.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 07 tháng 9 năm 2018 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Sông Hinh và nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 111002636939 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên của Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.