Ngày 08/9/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô thông báo bán đấu giá tài sản ngày 08/9/2018 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá QSD đất tại X17 thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương và ĐG 09/2016 (X9) Đỉnh Cầu, thôn Yên Thái, xã Đông Yên, huyện Quốc Qoai, TP. Hà Nội

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất tại X17 thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương gồm 14 ô đất, với diện tích từ 104,4 m2 đến 118,8 m2 và ĐG 09/2016 (X9) Đỉnh Cầu, thôn Yên Thái, xã Đông Yên gồm 10 ô đất, với diện tích từ 100,3 m2 đến 233,1 m2.

2. Giá khởi điểm:

- X17 thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương: 3.000.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 44.000.000 đ.

- ĐG 09/2016 (X9) Đỉnh Cầu, thôn Yên Thái, xã Đông Yên: 1.800.000 đ/ m2, tiền đặt trước: 30.000.000 đ.

3. Bước giá đấu giá: 100.000 đồng/ m2.

4. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá: Từ ngày 15/8/2018 đến ngày 06/9/2018 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian thu tiền phí tham gia và tiền đặt trước: Từ ngày 04/9/2018 đến ngày 06/9/2018 (trong giờ hành chính). Hình thức nộp tiền đặt cọc, tiền hồ sơ tham dự đấu giá: Chuyển khoản.

6. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 08 giờ 00 phút, ngày 08/9/2018. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai.

7. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0433.844 555.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Đô. Địa chỉ: Khu 5, thị Trấn  Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0986.697.592.