Ngày 02/02/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Trần Thị Lan thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh NHPT Thanh Hóa vào ngày 02/02/2019 như sau:

* Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 16; Tờ bản đồ số 05; Diện tích: 80 m2. Địa chỉ thửa đất: Số 18/01 Xuân Diệu, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 3 tầng, cải tạo từ nhà mái bằng cũ năm 2008, tổng diện tích sau khi cải tạo 198 m2; tường xây dựng tuy nel, kết cấu bê tông cốt thép.

Giá khởi điểm: 2.200.100.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm triệu, một trăm nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng/ 1 hồ sơ.

Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/01/2019 đến hết ngày 30/01/2019 (trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thanh Hóa).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/01/2019 đến hết ngày 01/2/2019.

Đấu giá: 10 giờ 00, ngày 02/2/2019 tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định trong Quy chế đấu giá và tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, số TK: 224704070003371 mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố HCM - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Đường Lý Nam Đế, TP. Thanh Hoá. ĐT: 0237. 3859453.