Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá và Thương mại Thăng Long thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TM&ĐT Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương ủy quyền như sau: