Đấu giá tài sản Tàu container 1730 Teu B170V21

Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam – Địa chỉ: Phòng 748, tòa nhà Vân Nam, số 26, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) – thông báo:

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản là: Tàu container 1730 Teu B170V21 – New Vision. (Chi tiết về tài sản được nêu tại hồ sơ mời đấu giá).

- Giá khởi điểm: 362.044.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi hai tỷ không trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng). Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.

2. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản:

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 01/4/2016 và ngày 04/4/2016 tại trụ sở Công ty.

- Xem tài sản: Từ thời điểm đăng thông báo đến ngày 06/4/2016 tại nơi để tài sản.

3. Thời gian, địa điểm nộp khoản tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 07/4/2016 và ngày 08/4/2016, bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty hoặc chuyển khoản theo số tài khoản trong hồ sơ cung cấp cho khách hàng.

- Khoản tiền đặt trước: 36.204.450.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ hai trăm linh bốn triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá:

Thời gian tổ chức cuộc bán đấu giá: 14h00’ ngày 11/4/2016 tại Trụ sở Công ty.

Thời gian làm việc của Công ty trong giờ hành chính. Thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 04.8585.6595./.