Đấu giá tài sản lô phụ tùng ô tô

Thông báo bán đấu giá lô phụ tùng ô tô do Đội Quản lý thị trường số 4 chuyển giao

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá: 10:00 11/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, TP Huế.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14:00 11/01/2016 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, TP Huế.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ MỘT SỐ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4 CHUYỂN GIAO NHƯ SAU:

1.     TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Đầu láp

cái

14

200

2.800.000

2

Tai bèo giảm sốc

cái

4

80

320

3

Phụ tùng ô tô Trutin

cái

2

500

1.000.000

4

Cao su giằng

cái

9

50

450

5

Khuỷ nối

cái

3

100

300

6

Cao su chân máy

cái

4

150

600

7

Bầu thắng

cái

2

120

240

TỔNG CỘNG

 

38

 

5.710.000

2.     GIÁ KHỞI ĐIỂM: 5.710.000 ĐỒNG.

3.     Tiền đặt trước: 800.000 đồng.

4.     Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng.

5.  Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết 10 giờ 00 ngày 08/01/2016 tại Đội quản lý thị trường số 4.

6.  Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến hết 10 giờ 00 ngày 11/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: VÀO LÚC 14 GIỜ 30 NGÀY 11/01/2016 TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, 468 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH, PHƯỜNG AN HÒA, THÀNH PHỐ HUẾ.

Tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu mua tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 468, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế hoặc liên hệ qua số Điện thoại: 054.3501567, website: daugiatthue.com./.