Đấu giá tài sản Lô gỗ phách các loại

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá tài sản Lô gỗ phách các loại; khối lượng: 4,952m3 số 639.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá tài sản sau:

  I. Tài sản bán đấu giá:Lô gỗ phách các loại; khối lượng: 4,952m3

   * Giá khởi điểm:74.599.000đồng ( Bảy mươi bốn triệu, năm trăm chín mươi chín nghìn đồng).

  II. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 29 tháng 12 năm 2015. Tại Hội trường Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

  III. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 24 tháng 12 năm 2015 tại Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

  IV. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo  đến 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2015  tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam và Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

   Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam - Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam hoặc điện thoại số (0510).3812099; 3811880; 3840359; Website: daugia.sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết.