Đấu giá tài sản lô Bơm xe đạp

Thông báo bán đấu giá lô bơm xe đạp

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá         10:00 20/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, TP Huế.

Thời gian tổ chức bán đấu giá      14:00 20/01/2016 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, TP Huế.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ MỘT SỐ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 7 CHUYỂN GIAO NHƯ SAU: 

1.     TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

Tên tài sản: Bơm xe đạp

Đơn vị: cái

Số lượng: 45

Đơn giá (đồng): 7.000

Thành tiền (đồng): 315.000 

2.    GIÁ KHỞI ĐIỂM: 315.000 ĐỒNG. 

3.    Tiền đặt trước: 40.000 đồng. 

4.    Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng. 

5.  Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết 10 giờ 00 ngày 18/01/2016 tại Đội Quản lý thị trường số 7. 

6.  Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến hết 10 giờ 00 ngày 20/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

7.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: VÀO LÚC 14 GIỜ 00 NGÀY 20/01/2016 TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, 468 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH, PHƯỜNG AN HÒA, THÀNH PHỐ HUẾ.